Skog

Till Fursteli Gård hör ca 400 ha skog. Hälften finns kring gården och upp mot Svartsjöarna medan den andra hälften finns i Lundkälen, ett utskifte några mil från Marieby. När det är dags för plantering, förstagallring eller en utökning av skidspår eller cykelstig gör vi gärna jobbet själva. För avverkningar och andragallringar tar vi hjälp av skogsägarföreningen Norrskog. Vi är även en av Norrskogs demofastigheter och tar med jämna mellanrum emot besökare som får titta på och diskutera resultatet av vårt skogsbruk.

Vårt skogsbruk är miljöcertifierat enligt PEFC.
 
Vi säljer även ved och visst specialtimmer, ta kontakt vid intresse!


Ibland måste man ta en paus, 
till exempel när isen på Singsjön 
är nylagd
Comments